Home
VLOEIWEIDESYSTEMEN
Lijst met albums
Wijnjeterperschar

Greppelpatroon op het Wijnjeterperschar, ontdekt door A.C. Hoegen

"Stromend Landschap"

Kleine blik in het boek "Stromend Landschap". Uitgegeven door de KNNV in 2012.

Bossche Broek

Kleine foto-impressie van het Bossche Broek plus wat kaarten. Zie verder ook het artikel over het Bossche Broek

Coudewater

Foto-impressie van de onderdelen van het oude vloeiweidesysteem in Coudewater bij Rosmalen

Vloeisystemen bij Appel en Gerven/Hell (Gelderland)

Mogelijke vloeisystemen bij Appel en Gerven/Hell (Prov Gelderland)
Name: P.C. Bijvank

 

opmerkingen

Melding van vloeiweidensystemen in de Gelderse Vallei (Nijkerk-Putten). Naast voorkomen van (gegraven) beken ook veel wallen die veel verschillende functies hebben gehad (grenswal, wildwal maar ook waterscheidingswal).

 

locatie

Appel (buurtschap bij Nijkerk) Gaat om het systeem van de Appelse beek. De 'bron' zijn twee dekzandruggen waar de beek begint om dan dwars door een dekzandrug in westelijke richting verder te stromen.

Gerven/Hell (Putten) Meerdere systemen langs de Veldbeek nabij buurtschap Gerven en Blarinkhorst en Hell.

 

kenmerken

In deze gebieden is sprake van een flanksloot (veelal de doorstromende beek met een 'natuurlijk slingerend' karakter) langs diverse dekzandruggen en naastgelegen vloeiweiden met laak. De flanksloot (bijv. de Veldbeek) loopt van kwelplek naar kwelplek. Waterschap Veluwe herkent deze systemen niet en wil de beken weer 'natuurlijk laten meanderen' en vloeiweiden in vennen veranderen (retentiegebieden).

 

flora en vegetatie

Zeer opvallend zijn op de kwelplekken Gele Dovenetel, Klimop en Riet. Daarnaast is het in deze vorstperiode goed zichtbaar dat het grondwater uit de dekzandruggen (kwel en/of afstromend freatisch water) nauwelijks bevriest. De bronnen zijn dus nu makkelijk terug te vinden (naast het feit dat ze sterk ijzerhoudend water bevatten).

 

toesturen foto’s en of kaarten

Ben bezig met een artikel (zie ook www.historischgeografischeartikelen.wordpress.com). Heb inmiddels kaarten/foto's van de meeste genoemde systemen. Daarnaast in het Malenboek van het Appelerveld (17e eeuws archiefmateriaal) verwijzingen naar het stuwen van water in de beken. Door het prachtige boek Stromend Landschap hebben de landschappen rond Nijkerk en Putten voor mij een extra dimensie gekregen!
Reacties

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Dit is een verplicht veld