Home
VLOEIWEIDESYSTEMEN
Lijst met albums
Wijnjeterperschar

Greppelpatroon op het Wijnjeterperschar, ontdekt door A.C. Hoegen

"Stromend Landschap"

Kleine blik in het boek "Stromend Landschap". Uitgegeven door de KNNV in 2012.

Bossche Broek

Kleine foto-impressie van het Bossche Broek plus wat kaarten. Zie verder ook het artikel over het Bossche Broek

Coudewater

Foto-impressie van de onderdelen van het oude vloeiweidesysteem in Coudewater bij Rosmalen

Welkom bij Stromend Landschap

Dit is de website van het boek "STROMEND LANDSCHAP" over Vloeiweidenstelsels in Nederland

Vloeiweidensystemen stempelen het landschap van Nederland. Eeuwenlang hebben de boeren hun graslanden bevloeid om de opbrengst te vergroten en daartoe hebben ze zeer uitgebreide systemen aangelegd om water naar hun land te brengen.  Bijna overal zijn de restanten van vloeiweidensystemen terug te vinden, zoals: wallen, bekkens, sprengen, flanksloten, kanaaltjes, opvangsloten, overlaten, spaarbekkens, drinkpoelen en brandvijvers, naast het waterstaatkundig erfgoed van houten en stenen stuwen, duikers, schuiven en stuwbruggen. Beken die op het eerste gezicht heel natuurlijk ogen, blijken in werkelijkheid transportleidingen voor basenrijk mineraalwater.

In deze website vindt u meer informatie over vloeiweidenstelsels. U vindt hier

  • Beschrijvingen en foto's van vloeiweidenstelsels.
  • Artikelen over vloeiweidenstelsels
  • U kunt uw eigen ontdekkingen melden en dan plaatsen wij die op deze site

Ook geven we informatie over nieuwe hypothesen over het ontstaan en gebruik van ons landschap.

 

Stromend landschap

Vloeiweidenstelsels in Nederland

Het boek Stromend landschap beschrijft een vergeten waterstaatsgeschiedenis. Al sinds de middeleeuwen bevloeiden boeren hun weidegronden met beekwater, om de opbrengst te vergroten. Dit gebeurde door de aanleg van vernuftige watersystemen.Pas toen de kunstmest zijn intrede deed, kwam er een eind aan de praktijk van het bevloeien. ‘Stromend landschap’ beschrijft de restanten van deze ingenieuze bevloeiingsstelsels. Agrarisch erfgoed blijkt cultuurhistorisch uiterst interessant. 

In Stromend landschap ontvouwen de auteurs de werkelijke geschiedenis van beken en beekdalen aan de hand van relicten. Zij beschrijven historische bronnen en landschappelijke kenmerken en gaan uitgebreid in op een bijzonder cultuurhistorisch fenomeen: vloeiweidenstelsels. Bijna overal in Hoog-Nederland zijn restanten van vloeiweidensystemen terug te vinden. Beken die op het eerste gezicht vrij natuurlijk ogen, blijken in werkelijkheid onderdeel van een ingenieus watersysteem van sprengen, flanksloten, opvangsloten, overlaten en spaarbekkens. Het blijkt dat alle andere boeken over beken herschreven moeten worden.

De vier auteurs zorgen met Stromend landschap voor een eerste standaardwerk over vloeiweidenstelsels. Zij portretteren bevloeiingssystemen uit Nederland en uit onze buurlanden, van de middeleeuwse- tot en met de industriële systemen. Vanaf de Drentse Aa tot de Dommelbeemden vinden zij eeuwenoude onderdelen van bevloeiingssystemen terug. Het Landgoed het Lankheet, waar de vloeiweidenstelsels zijn hersteld, vormt de leidraad voor het verhaal. Met duidelijke figuren wordt de werking van de vloeiweidenstelsels prachtig geïllustreerd. Een veldwijzergids biedt tot slot een praktisch stappenplan om zelf op zoek te gaan naar oude watersystemen. Stromend landschap schept een levendig beeld van een bijna verloren waterpraktijk en nodigt uit naar buiten te gaan om historie te ontdekken en het landschap op een nieuwe manier te lezen.  In aanvulling op het boek Stromend landschap maken de auteurs een speciale website www.stromendlandschap.nl met fotoseries, figuren, gebiedsrapporten en nog veel meer achtergrondinformatie.

Het boek is uitgegeven door en verkrijgbaar bij de KNNV: http://www.knnvuitgeverij.nl/NL/webwinkel/0/0/13814.Ook verkrijgbaar in de boekhandel .

Over de auteurs

In Stromend landschap zijn de jarenlange veldkennis en gebiedsanalyses van landschapsoecoloog Gert Jan Baaijens samengebracht. Eric Brinckmann is landschapsfilosoof en medebeheerder van landgoed het Lankheet. Peter Dauvellier is ruimtelijk adviseur, planoloog en grafisch tekenaar. Peter van der Molen is ecoloog. Het voorwoord is geschreven door de landschapsfilosoof Matthijs Schouten.

 

Zie ook het PERSBERICHT